Shopping Alert

Αυθαίρετα: διευκρινιστική εγκύκλιος για την ηλεκτροδότηση

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011, εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικά η ΠΟΛ. 1261/27.12.2011:

Θέμα: «Διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011».

Σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209/’Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», με τις οποίες καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υπαγωγής και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην παράγραφο 22 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλεται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος… Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται».

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, για την ηλεκτροδότηση των αυθαίρετων κατασκευών καθώς και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης που υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 4014/2011, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν, των άρθρων 35-36 ΚΦΕ, όπως ισχύουν, και της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ 1137140/2439/Α0012-ΠΟΛ. 1277/5.12.1994.

Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις που τα κτίρια στα οποία βρίσκονται χώροι με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που ρυθμίστηκαν βάση του ν. 4014/2011 και δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, τότε είναι ευνόητο ότι για την ηλεκτροδότηση των κτιρίων αυτών, εκτός των ρυθμιζόμενων ως άνω χώρων, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια οικοδομής που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής, είτε οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.12.1994 ή για αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.