Shopping Alert

Αρχίζουν σύντομα κατεδαφίσεις αυθαιρέτων

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων προανήγγειλε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωσταντίνου με συνέντευξη του σε Κυριακάτικη εφημερίδα (στο REAL PLANET της REAL NEWS), όπου μίλησε για επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα στα οποία τοπο- θετήθηκε ως εξής:

Αξιοποίηση του Ελληνικού:
Το υπουργείο ΠΕΚΑ και η κυβέρνηση έχει προσδοκία από την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Ελληνικού κατ’ αρχάς, να υπάρξει συμμετοχή αξιόλογων επενδυτικών σχεδίων.
Στόχος τους η αξιοποίηση του Ελληνικού να αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο ανάπτυξης του χώρου, αλλά και μια αναπτυξιακή ένεση συνολικά για την χώρα μας. Από το σύνολο του έργου, που έχει ήδη γίνει, τόσο από την Ελληνικόν ΑΕ, όσο και από μελέτες πλαίσιο που έχουν υπάρξει, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του κ. Acebillio, προκύπτει ότι ο χώρος μπορεί να περιλάβει πράσινο 40%-50%, λαμβάνοντας υπόψη και το άνυδρο της περιοχής και ικανή δομημένη επιφάνεια για χρήσεις εμπορικές, πολιτιστικές, οικιστικές που θα μπορέσουν να καταστήσουν την επένδυση
προσοδοφόρα για το δημόσιο, αλλά και βιώσιμη για τον επενδυτή. Ο διεθνής διαγωνισμός είπε ο υπουργός ότι προωθείται με κατευθύνσεις και όχι τελικό σχέδιο, γιατί ο στόχος είναι να υπάρξει μια συνολική λεπτομερής πρόταση επένδυσης, που να αποφέρει το μέγιστο όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο, τόσο σε όρους οικονομικούς όσο και σε όρους αξίας και αναβάθμισης για την πόλη και την χώρα.

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας:
Η πρόθεση και ο προγραμματισμός του ΥΠΕΚΑ είναι να προχωρήσει στη θέσπιση του πολύ γρήγορα, ενσωματώνοντας προτάσεις των φορέων, με στόχο η Αθήνα να είναι, ανταγω ή μεσογειακή πρωτεύουσα, με ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου:
Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, για να χρηματοδοτηθούν σχετικές αρχιτεκτονικές μελέτες. Τη συνεργασία αυτή θα προχωρήσει το ΥΠΕΚΑ ώστε και οι σχετικές μελέτες να καταδείξουν τις διαφορετικές δυνατότητες ανάπλασης και τελικά της ανασυγκρότησης του κέντρου.

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων:
Το πλαίσιο για τη διευκόλυνση των κατεδαφίσεων με τη λειτουργία μίας κεντρικής υπηρεσίας στο ΥΠΕΚΑ είναι πρόσφατο. Το υπουργείο προχώρησε προσεκτικά ενώ ταυτόχρονα, τρέχει και η ρύθμιση αυθαιρέτων που δίνει μία δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς αυθαιρετούχους να ανακτήσουν το δικαίωμα αξιοποίησης της περιουσίας τους. Σύντομα θα αρχίσει να υλοποιείται το πλάνο κατεδαφίσεων, που έχει εκπονηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Τακτοποιήσεις δασικών αυθαιρέτων:
Οι δασικές εκτάσεις εξαιρούνται από τη ρύθμιση. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης, που διεκδικεί αποχαρακτηρισμό, μπορεί να υπαχθεί, αλλά με δική του ευθύνη, θεωρώντας ότι τελικά δεν θα υπαχθεί η περιουσία του στο δασικό χάρτη. Όμως εξ’ αρχής η θέση του Δημοσίου είναι ότι δεν μπορεί να ρυθμιστεί, γι’ αυτό και τα χρήματα, σε περίπτωση μη δικαίωσης, δεν μπορούν να επιστραφούν.

Η πορεία των δηλώσεων αυθαιρέτων:
Δεν υπάρχει «απροθυμία» των πολιτών, ούτε ζήτημα εμπιστοσύνης στη ρύθμιση είπε ο κ. Παπακωσταντίνου και συμπλήρωσε ότι ο ρυθμός ανταπόκρισης, όμως, είναι αποτέλεσμα της ευρύτερης οικονομικής στενότητας, ειδικά αυτό το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπου συσσωρεύονται σχεδόν όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις.

Διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής:
Είμαστε πολύ κοντά να κλείσει ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί την Αθήνα, όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής, εδώ και δεκαετίες είπε ο υπουργός αναφερόμενος συνολικά στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων και στο διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων αναγγέλλοντας την προκήρυξη του στις αρχές του έτους. Για την εναπομένουσα χωρητικότητα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) της Φυλής ο υπουργός είπε ότι σήμερα
υπολογίζεται σε περίπου τέσσερα χρόνια συμπληρώνοντας ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιμένουμε στην δημοπράτηση των έργων επεξεργασίας απορριμμάτων της Αττικής, το συντομότερο δυνατό, και την τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Επιχειρήσεις που ρυπαίνουν:
Μέχρι σήμερα η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, από τη σύστασή της έχει επιβάλει πρόστιμα της τάξης των 28 εκ. ευρώ,τα περισσότερα από τα οποία πληρώνονται και αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και πρόσφατα στο Πράσινο Ταμείο.
Από το 2010, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφαρμόζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με την οποία ο ρυπαίνων είναι και οικονομικά υπεύθυνος για το κόστος της υλοποίησης των προβλεπομένων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ισχυρή οριζόντια ρύθμιση που κατοχυρώνει την ανάληψη της περιβαλλοντικής ευθύνης από τους ρυπαντές, ώστε να αναλαμβάνεται και η υποχρέωση της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει συντελεστεί ή αυτής που πρόκειται να εκδηλωθεί.

Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ:
Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ θα προχωρήσει μέσα στο 2012. Εξετάζονται όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτού του περιουσιακού στοιχείου – ειδικά μέσα από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και με την ενσωμάτωση του τρίτου ενεργειακού πακέτου – και με τη βοήθεια των συμβούλων και του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Θα επιλεγεί η πιο προσοδοφόρα μέθοδος για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και η πιο πρόσφορη για την ανάπτυξη της εταιρίας.
Ο κ Παπακωσταντίνου αναφέρθηκε στις βασικές επιλογές οι οποίες είναι : μείωση του ποσοστού που κατέχει το δημόσιο, δημιουργία και πώληση μιας «μικρής ΔΕΗ», πώληση μεριδίου στις θυγατρικές μεταφοράς και διανομής.

Αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ:
Τα ελλείμματα που δημιουργούνται στο σύστημα ηλεκτροδότησης και στην ΔΕΗ λόγω των χαμηλών τιμολογίων, με μαθηματική ακρίβεια, θα επιβαρύνουν τους πολίτες πάλι στο τέλος είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι αναζητιέται μία δύσκολη ισορροπία, να διαμορφωθεί ένα τιμολόγιο που να είναι βιώσιμο για την επιχείρηση, και συμβατό με τις υποχρεώσεις μας στην Ε.Ε., και ταυτόχρονα, να έχουμε ειδικές προβλέψεις και εκπτώσεις για τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, λαμβάνοντας
γενικότερα υπόψη τη δυσκολία, στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά.