Shopping Alert

Και τηλεοπτική εκστρατεία του ΥΠΕΚΑ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Aλλες δέκα διευκρινιστικές ερωταπαντήσεις για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων.
Και τηλεοπτική εκστρατεία του ΥΠΕΚΑ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων
Συνεχίζεται η καμπάνια του ΥΠΕΚΑ για την ρύθμιση των αυθαιρέτων.

Μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων που δόθηκε την Τρίτη, το υπουργείο ξεκινά και τηλεοπτική καμπάνια για να προσελκύσει... πελάτες. Καθώς η προσέλευση των πολιτών δεν ήταν η αναμενόμενη το ΥΠΕΚΑ αναζητά τρόπους για να αυξήσει τα έσοδα από την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων.


Επιπλέον, σε νέο ενημερωτικό σημείωμα, το όγδοο κατά σειρά, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να διευκρινίσει ασάφειες του νόμου. Ειδικότερα, αναφέρεται σε αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται στον αιγιαλό και την παραλία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Όπως διευκρινίζεται, στις περιπτώσεις που δεν έχει καθοριστεί η ζώνη παραλίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων αρκεί να έχει διαπιστωθεί από τον μηχανικό ότι τα αυθαίρετα κτίσματα βρίσκονται εκτός αιγιαλού (δηλαδή εκτός της έκτασης μεταξύ της θάλασσας και της γραμμής της μεγαλύτερης ανάβασης του χειμερίου κύματος όπως ορίζεται από το ν. 2971/01). Μάλιστα, το ΥΠΕΚΑ ρίχνει το ...μπαλάκι στον πολίτη, ο οποίος καλείται να αποφασίσει εάν θα διακινδυνεύσει να χάσει το παράβολο και την αμοιβή μηχανικού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν έχει χαρακτηριστεί εάν είναι δασικό ή όχι ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου.

Σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο του φέροντα οργανισμού μπορούν να αποπερατωθούν αν υπαχθούν στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Για όποιον θέλει να αγοράσει διαμέρισμα σε πολυκατοικία, ο μηχανικός ελέγχει τη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μόνο ως προς τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της. Βεβαιώνει ότι δεν έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη χρήση σε βάρος των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων.

Ερωτήσεις:
 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη σύνδεση των χώρων που υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 4014/11 με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας;
 • Αυθαίρετες κατασκευές στο στάδιο του φέροντα οργανισμού αν υπαχθούν στη ρύθμιση μπορούν να αποπερατωθούν;
 • Καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, με βάση το ν. 3775/09 ή το ν. 3843/10 συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4014/11;
 • Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπογείου, σε κτίριο κατοικίας με βάση οικοδομική άδεια, το οποίο από βοηθητικός χώρος έχει μετατραπεί σε χώρο κατοικίας επιβαρύνεται με συντελεστή αλλαγής χρήσης, συντελεστή υπέρβασης δόμησης και συντελεστή 0.5 (βοηθ. χώρου);
 • Σε περιοχή εντός σχεδίου, που εκκρεμεί η πράξη εφαρμογής υπάρχει αυθαίρετο. Με βάση το ν. 4014/2011 μπορεί να τακτοποιηθεί πληρώνοντας το πρόστιμο και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής να το νομιμοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 ΓΟΚ' 85;
 • Προκειμένου για αγορά διαμερίσματος σε πολυκατοικία τι ελέγχει και σε τι αναφέρεται η βεβαίωση μηχανικού;
 • Πώς αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης:
 • Πόσες αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4014/11 υποβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:
  α) Αυθαίρετες κατασκευές ανά τους ορόφους σε κτίριο γραφείων, που ανήκει αποκλειστικά σε έναν ιδιοκτήτη.
  β) Αυθαίρετες κατασκευές σε διαμερίσματα λειτουργικά ανεξάρτητα, που ανήκουν όλα σε έναν ιδιοκτήτη, χωρίς σύσταση οριζοντίου ή κάθετης ιδιοκτησίας.
  γ) Σε περίπτωση γηπέδου, όπου έχουν ανεγερθεί αυθαίρετες κατασκευές σε ανεξάρτητα και αυτοτελή λειτουργικά κτίρια κατοικίας, που ανήκουν όλα σε έναν ή σε περισσότερους ιδιοκτήτες (χωρίς σύσταση οριζοντίου ή κάθετης ιδιοκτησίας).
  δ) Ανακληθείσα ή ακυρωθείσα οικοδομική, άδεια που υπάγεται στην παρ. 18, του άρθρου 24, του ν. 4014/11.
 • Υπάγονται στο ν. 4014/11 αυθαίρετες περιφράξεις εντός της ζώνης των 500 μ. του άρθρου 23, του ν. 1337/83;
 • Σχετικά με αυθαίρετα κτίσματα στον αιγιαλό και την παραλία, που εξαιρούνται (άρθρο 23, παρ. 3δδ) τι γίνεται στις περιοχές, που δεν έχουν καθοριστεί οι γραμμές, δεδομένου οτι η διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2971/01 είναι χρονοβόρα και θα έχουν λήξει οι προθεσμίες του ν. 4014/11; Το ίδιο ερώτημα ισχύει για αυθαίρετες κατασκευές σε γήπεδο εκτός σχεδίου, το οποίο δεν έχει χαρακτηριστεί αν είναι δασικό ή όχι, καθώς και για μη οριοθετημένο ρέμα.

Για τις απαντήσεις στα παραπάνω θέματα μεταβείτε στο άρθρο της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ